Exmaganger Lestude

EXMAGANGERS 2018

Bino Diha Zakaria

Exmaganger

Universitas Sahid Surakarta

Siti Zulaikah

Exmaganger

SMK PGRI 2 Kudus

Ambarwati

Exmaganger

SMK PGRI 2 Kudus

Anna Dewi Rukmana

Exmaganger

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Yunita Putri Hapsari

Exmaganger

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jerry Hadi Kesuma

Exmaganger

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Devita Sri Rahmawati

Exmaganger

Universitas Sebelas Maret Surakarta

EXMAGANGERS 2017

Agaphier Redha Bramantya

Exmaganger

SMK N 1 Purwodadi

Lutfi Ibrahim Adi Saputra

Exmaganger

SMK N 1 Purwodadi

Rizki Wahta Saputra

Exmaganger

D3 Periklanan FISIP UNS

Anang Dwi Widodo

Exmaganger

D3 Periklanan FISIP UNS

Nurul Asyiatul Niswah

Exmaganger

S1 DKV UDINUS Semarang

Alfun Ni'am Angga Saputra

Exmaganger

S1 DKV UDINUS Semarang

Andri Nur Fauzi

Exmaganger

S1 DKV UDINUS Semarang

Anisya Istifa Wahdiati

Exmagangers

S1 DKV UDINUS Semarang

Dennaya Cintya Danastri

Exmagangers

Malang

Safira Khoirunnisa

Exmagangers

SMK 9 Surakarta

Ririn Susanti

Exmagangers

SMK 9 Surakarta

Fajrin Maulida

Exmaganger

SMK Grafika MArdi Yuana Bogor

Febby Valentina

Exmaganger

SMK Grafika Mardi Yuana Bogor

Bayu Prabowo

Exmaganger

Universitas Kristen Satya Wacana

Edo Haryono

Exmaganger

Universitas Kristen Satya Wacana

EXMAGANGERS 2016

Arrosyid Annuuru Makarti

Exmaganger

D3 Periklanan FISIP UNS

Ahmad Fadhillah Alfi

Exmaganger

DKV Universitas Sahid Surakarta

Riki Febriyanto

Exmaganger

DKV Universitas Sahid Surakarta

Deny Firmansyah

Exmaganger

S1 Ilmu Komunikasi - Advertising UKSW

I Made Galih Kresnadana

Exmaganger

S1 Ilmu Komunikasi - Advertising UKSW

Irene Febrianti

Exmaganger

SMK Grafika Mardi Yuana Bogor

Della Shavira

Exmaganger

SMK Grafika Mardi Yuana Bogor

Sekar Ratri Anggini

Exmaganger

SMK Negeri 9 Surakarta

Hannik Sanggita

Exmaganger

SMK Negeri 9 Surakarta

Siennita Djoendi

Exmaganger

DKV Universitas Petra Surabaya

Muhammad Suryo Kartiko

Exmaganger

S1 Ilmu Komunikasi - FISIP Universitas Sebelas Maret

Novian Miftachul Saliem

Exmaganger

S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret

Darwinda Julianto

Exmaganger

Balai Latihan Kerja Surakarta

Muhammad Soleh Aziz

Exmaganger

Balai Latihan Kerja Surakarta

Fatimah Awalunnisa

Exmaganger

D3 DKV Universitas Brawijaya Malang

EXMAGANGER 2015

Antonius Daniel

Exmaganger

DKV SMK Grafika Mardi

Banna Dienillah

Exmaganger

DKV Universitas Negeri Malang

Andy Mahmudi U. E

Exmaganger

Seni dan Desain / DKV Universitas Negeri Malang (UM)

Yedith Dyah Esti Anggoro Putri

Exmaganger

DKV SMK Marsudirini Marganingsih

Yosi Nabilla Vita Sari

Exmaganger

DKV SMK Marsudirini Marganingsih

Destha murthalia

Exmaganger

Mutlimedia SMK N 9 Surakarta

Siti Nur Halimah

Exmaganger

Mutlimedia SMK Negeri 9 Surakarta

Dina Hasnidar

Exmaganger

Mutlimedia SMK N 9 Surakarta

Yuli Setyaningsih

Exmaganger

Mutlimedia SMK N 9 Surakarta

Madissa Karisma Iskandar

Exmaganger

Usaha Perjalanan Wisata (UPW) SMK N 6 Surakarta

Damas Fajar Priyanto

Exmaganger

Informatika Universitas Sebelas Maret (UNS)

Duwi Siswanto

Magangers

D3 DKV UNS

Arum Tri Sutrisno

Maganger

D3 DKV UNS 

EXMAGANGER 2014

Armada Dwika Panji

Exmaganger

D3 Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret

Fitria Santika Putri

Exmaganger

D3 Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret

Galuh Chandra Dewi

Exmaganger

D3 Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret

Fathoni Fatkhurozi

Exmaganger

D3 Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret

Evi Rachmawati

Exeaganger

D3 Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret

Dipa Ayu Sahlina

Exmaganger

D3 Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret

Yohana Zerlinda

Exmaganger

Mahasiswi jurusan DKV Universitas Kristen Petra

yzerlinda@yahoo.com

Christine Natalia

Exmaganger

Mahasiswi jurusan DKV Universitas Kristen Petra Angkatan 2011
degortez@hotmail.com

Intan Nur A

Exnaganger

SMK Negeri 9, Surakarta

Jurusan Multimedia

Isnaini makrifatul fajar wati

Exmaganger

SMK N 9 SURAKARTA

Jurusan Multimedia